Kurumsal

Anasayfa / Kurumsal
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Arsuz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, ...
Detaylı Bilgi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin ...
Detaylı Bilgi
Müdürlük Görevleri * Seyyar satıcılarla mücadele çalışması * Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması * Kaçak ilan ve reklamların ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Arsuz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmelik Arsuz Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler   Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Müdürlüğün kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Arsuz Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler  Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve ...
Detaylı Bilgi
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Arsuz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ...
Detaylı Bilgi