Kategori: Duyurular

Anasayfa / Duyurular
Yazı

MADENLİ MAHALLESİNDE, MADENLİ 2744 (YENİ 1828 ADA 2 PARSEL) 3212 (YENİ 1826 ADA 6 PARSEL) PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI.

MADENLİ MAHALLESİNDE MADENLİ 2744 (YENİ 1828 ADA 2 PARSEL)  3212 (YENİ  1826 ADA 6 PARSEL) PARSELLERDE YER ALAN 7 M LİK İLE İLGİLİ OLARAK 1/1000 ÖLÇEKLİ 01.12.2020  TARİH VE 91 SAYILI KARARI, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNİN 11.02.2021 TARİH VE 53 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR. ONAYLANAN  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3194 sayılı İmar Kanunun...

Yazı

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ MADENLİ MINTIKADA 2129 ADA 111, 113, 114, 115, 117, 122, 138, 139, 158, 177, 178 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

Hatay İli Arsuz İlçesi  Madenli   Mıntıkada    2129  ADA  111, 113, 114, 115, 117, 122, 138, 139, 158, 177, 178  Alakop mıntıkada 208 ada 1 ila 11, 209 Ada 1 ila 12 ve 210 ada 1 ila 18  numaralı taşınmazların  yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 12.01.2021 tarih ve 7  sayılı kararı  3194 sayılı yasanın 18. Maddesi...

Yazı

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Fahura mıntıka 273, 279, 1519, 1539, 1540 VE 1541 numaralı taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 14.07.2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Fahura mıntıka 273, 279, 1519, 1539, 1540 VE 1541 numaralı taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 14.07.2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır

  • 1
  • 2