Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Fahura mıntıka 273, 279, 1519, 1539, 1540 VE 1541 numaralı taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 14.07.2020 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır